Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje jednostki (rozwinąć linki)

Świadczenia Pomoc Środowiskowa
Świadczenia Organizacji Usług
Dodatki Mieszkaniowe
Świadczenia Rodzinne FA

KDR - Wnioski do pobrania  (Karta Dużej Rodziny)
Opolska Karta Rodziny i Seniora

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół ds. Asysty Rodzinnej - Ośrodki Wsparcia

Dom Dziennego Pobytu
Świetlice Środowiskowe
Stołówka OPS
Magazyn Odzieży
Bank Żywności
Pomoc Prawna

 

Wersja XML